Wspólnota to miejsce wzrostu w wierze; miejsce dla tych, którzy szukają Boga.

O nas:

Życie wiary w Jezusa Chrystusa jest fascynujące. To nasz styl życia: sposób myślenia, mówienia i działania, radykalnie wpływający na każdy nasz dzień. W skrócie? Okoliczności nie mają ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy do Pana. Trudne sytuacje nas nie niszczą. Przechodzimy przez nie ramię w ramię z kochającym Bogiem, który ma dla każdego z nas miejsce w Kościele. We wspólnocie – z braćmi i siostrami, ludźmi takimi, jak my.

„Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.” (por. 1 Jana 5,4)

Czerpiemy z bogactwa Pisma Świętego oraz tradycji i nauczania Kościoła, odkrywając radość i siłę z osobistej relacji z Bogiem. A to określa nasze życie jako mężów, żon, synów, córek, rodziców, uczniów, studentów, pracowników, pracodawców, sąsiadów… Wszystkich możliwych relacji, w jakich funkcjonujemy!

Słowo dla Wspólnoty Chefsiba: WIARA, ODNOWA, CHWAŁA!

„Nie będą więcej mówić o tobie Porzucona, o krainie twej już nie powiedzą Spustoszona. Raczej cię nazwą Moje w niej upodobanie, a krainę twoją Poślubiona. Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża”. Izajasza 62:4

Spotkania niedzielne

Zapraszam w imieniu Osób odpowiedzialnych za Wspólnotę – na spotkania niedzielne w budynku przy ul. Nowoursynowskiej 154A na 2 piętrze o godzinie 16:30 

Aktualności: WWW.CHEFSIBA.PL

Niedziela to dzień świętowania zmartwychwstania Jezusa! Dlatego Wspólnota „Chefsiba”, oprócz zachęty do udziału w parafialnej Eucharystii, zaprasza dodatkowo na niedzielne spotkania modlitewne.
Wspólnota Chefsiba działa przy parafii św. Tomasza Apostoła przy ul. Dereniowej 12 w Warszawie. Wspólnota organizuje dla wielu Parafian kursy Alpha, kursy małżeńskie, spotkania dla mężczyzn itp.

Przyjeżdżają na nie katolicy i niekatolicy, a także osoby poszukujące, z całej Warszawy!
Między innymi tak objawia się ekumeniczny rys Wspólnoty „Chefsiba” promującej doświadczenie wspólnej modlitwy chrześcijan z różnych środowisk.

Celem spotkania, które zaczyna się  wspólną kawą, herbatą i rozmowami przed salą główną, jest świętowanie: z Bogiem – wśród ludzi. Z ludźmi i z Bogiem.

Po półgodzinnej części relacyjnej zaczyna się wspólny czas modlitwy uwielbienia. Uczestnicy spotkania mają okazję wspólnie przeżywać radosne spotkanie z Panem, śpiewając pieśni chwały, wywyższające  Ojca, Syna i Ducha Świętego. W czasie uwielbienia po prostu cieszymy się Panem i Jego obecnością.
I szukamy prowadzenia Ducha Świętego – z otwartością na dar języków, słowo prorocze i wzajemną posługę darami Ducha Świętego.
Zgodnie ze słowami Jezusa:

Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec.

Bóg jest Duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”.

(por. J 4, 23-24)